Wybierz język:

Liczba odwiedzin: 3413908

Dziś jest: 21 styczeń 2020

Pływalnia_

Zimowa Szkółka Pływania dla Dzieci _


 


Zmiana cennika_

Od  01.10.2019 zostały podwyższone ceny za korzystanie z pływalni.

Nowy Cennik

 

Zakaz prowadzenia zajęć indywidualnych_

Przypominam, że zgodnie z pkt. 12 Regulaminu pływalni:

12. Zabronione jest  prowadzenie nauki pływania i prowadzenie innych zajęć na torach ogólnodostępnych. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się prowadzenie indywidualnych zajęć na wydzielonym torze w dniach i godzinach wskazanych przez zarządcę obiektu.

Określenie „W uzasadnionych przypadkach” oznacza konieczność uzyskania zgody zarządcy obiektu, czyli Dyrektora MOSiR na prowadzenie zajęć indywidualnych. Do prowadzenia tych zajęć wyznaczono godz. 18.30 w soboty i niedziele, tory nr 1 i 6 (wypłycony).

Osoby niestosujące się do postanowień Regulaminu „… będą usuwane z terenu pływalni...” (pkt. 28 Regulaminu).

Kierownik pływalni

 


Komunikat dotyczący jakości wody na pływalni_