Pływalnia - aktualności

Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Przepisy ograniczające korzystanie z basenu nie zmieniły się przez wakacje i zasady korzystania z obiektu są takie same jak przed wakacjami. Od września obowiązuje nowy plan zajęć.

 
Pływalnia kryta MOSiR jest otwarta i udostępniona dla wszystkich użytkowników na poniższych zasadach.
 
 1. Wstęp na pływalnię krytą odbywa się wg harmonogramu godzinowego zamieszczonego na stronie internetowej https://mosir.rumia.pl/plywalnia-godziny. Obowiązuje wejście na określoną godzinę. Użytkownik ma do 15 minut na przebranie się i umycie pod natryskiem, 45 minut zajęć w wodzie oraz do 15 minut na umycie się i przebranie po zajęciach. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do harmonogramu czasowego, żeby umożliwić sprzątanie i dezynfekcję szatni pomiędzy grupami.

 2. Obowiązuje plan zajęć dostępny w recepcji i na stronie https://mosir.rumia.pl/plywalnia-plan-zajec

 3. W budynku pływalni obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką (od momentu wejścia do budynku pływalni, do czasu przebrania się oraz po wyjściu z wody, w szatni, aż do wyjścia z budynku).

 4. Dezynfekcja rąk obowiązuje wszystkie osoby wchodzące do i wychodzące z budynku pływalni.  Dozownik z płynem do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do budynku.

 5. W budynku należy zachować dystans społeczny.

 6. Użytkowników indywidualnych nie obowiązuje rezerwacja wejścia na basen. Obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Wpuszczamy do 6 osób na dostępny tor.

 7. W wypadku zajęć zorganizowanych opiekę nad dziećmi przejmuje na parterze opiekun/instruktor prowadzący zajęcia. Dopuszcza się wejście rodzica/opiekuna dziecka (1 rodzic/opiekun na 1 dziecko) w celu przebrania dziecka w szatni przed i po zajęciach. W czasie zajęć rodzic/opiekun może przebywać na drugim piętrze lub powinien opuścić budynek. Przez cały czas przebywania w obiekcie rodzica/opiekuna obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką.

 8. W zajęciach zorganizowanych może brać udział do ośmiu uczestników.

 9. Osoby postronne, nie uczestniczące w zajęciach, muszą znajdować się poza budynkiem pływalni.

 10. Przed Recepcją może znajdować się tylko jedna osoba w celu kupienia/skasowania biletu/karnetu i otrzymania kluczyka do szafki.

 11. Przed wejściem do hali basenowej obowiązuje umycie całego ciała pod natryskiem oraz dezynfekcja rąk płynem dezynfekcyjnym i przejście przez brodzik do płukania stóp. Obowiązuje to także po skorzystaniu z toalety w trakcie zajęć.

 12. Z jednego toru może korzystać jednocześnie do sześciu osób. Zaleca się rozpoczynanie zajęć i robienie przerw w pływaniu od strony płytkiej wody, tak aby łatwiej zachować dystans pomiędzy użytkownikami. Dystans należy utrzymywać zarówno w czasie pływania, jak i przerw.

 13. Należy ograniczyć pobyt w szatni do możliwie szybkiego przebrania się, aby umożliwić dezynfekcję obiektu i planowe wejście kolejnej grupy.

 14. Ubierając się po zajęciach należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni.

 15. Powyższe procedury mają pierwszeństwo przez zapisami Regulaminu pływalni, który stale obowiązuje.

Pamiętajmy, że przestrzegania zasad bezpieczeństwa ma służyć zachowaniu zdrowia nas wszystkich.

Dyrektor MOSiR                  

 

Komunikat dotyczący jakości wody na pływalni

 
Nadchodzące imprezy