Pływalnia - aktualności

Letnia szkółka pływania dla dzieci     Komunikat
 
Letnia szkółka pływania dla dorosłych   Komunikat
Proponujemy naukę podstaw pływania (oswojenie z wodą, prawidłowe oddychanie, leżenie na wodzie, ruchy napędowe rąk i nóg itp.), z możliwością rozszerzenia programu o ćwiczenia bardziej zaawansowane ...>>>
 
 
Aktualnie pływalnia kryta MOSiR jest otwarta i udostępniona dla wszystkich użytkowników na poniższych zasadach.
 
 1. Wstęp na pływalnię krytą odbywa się wg harmonogramu godzinowego zamieszczonego na stronie internetowej https://mosir.rumia.pl/plywalnia-godziny. Obowiązuje wejście na określoną godzinę. Użytkownik ma do 15 minut na przebranie się i umycie pod natryskiem, 45 minut zajęć w wodzie oraz do 15 minut na umycie się i przebranie po zajęciach. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do harmonogramu czasowego, żeby umożliwić sprzątanie i dezynfekcję szatni pomiędzy grupami.
 2. Obowiązuje plan zajęć dostępny w recepcji i na stronie https://mosir.rumia.pl/plywalnia-plan-zajec
 3. W budynku pływalni obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką (od momentu wejścia do budynku pływalni, do czasu przebrania się oraz po wyjściu z wody, w szatni, aż do wyjścia z budynku).
 4. Dezynfekcja rąk obowiązuje wszystkie osoby wchodzące do i wychodzące z budynku pływalni.  Dozownik z płynem do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do budynku.
 5. W budynku należy zachować dystans społeczny.
 6. Użytkowników indywidualnych nie obowiązuje rezerwacja wejścia na basen. Obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Wpuszczamy do 5 osób na dostępny tor.
 7. W wypadku zajęć zorganizowanych opiekę nad dziećmi przejmuje na parterze opiekun/instruktor prowadzący zajęcia. Rodzice mogą przebywać w budynku tylko w czasie niezbędnym do przekazania dziecka instruktorowi i odebrania po zajęciach.
 8. Osoby postronne, nie uczestniczące w zajęciach, muszą znajdować się poza budynkiem pływalni.
 9. Przed Recepcją może znajdować się tylko jedna osoba w celu kupienia/skasowania biletu/karnetu i otrzymania kluczyka do szafki.
 10. Przed wejściem do hali basenowej obowiązuje umycie całego ciała pod natryskiem oraz dezynfekcja rąk płynem dezynfekcyjnym i przejście przez brodzik do płukania stóp. Obowiązuje to także po skorzystaniu z toalety w trakcie zajęć.
 11. Z jednego toru może korzystać jednocześnie do pięciu osób. Zaleca się rozpoczynanie zajęć i robienie przerw w pływaniu od strony płytkiej wody, tak aby łatwiej zachować dystans pomiędzy użytkownikami. Dystans należy utrzymywać zarówno w czasie pływania, jak i przerw.
 12. Zaleca się ograniczenie pobytu w szatni do możliwie szybkiego przebrania się, aby umożliwić dezynfekcję obiektu i planowe wejście kolejnej grupy.
 13. Ubierając się po zajęciach należy ponownie założyć maseczkę w pomieszczeniu szatni.
 14. Powyższe procedury mają pierwszeństwo przez zapisami Regulaminu pływalni, który obowiązuje.

Pamiętajmy, że przestrzegania zasad bezpieczeństwa ma służyć zachowaniu zdrowia nas wszystkich.

Dyrektor MOSiR                  

 

 

Komunikat dotyczący jakości wody na pływalni

 
Nadchodzące imprezy