Pływalnia - aktualności

Pływalnia kryta MOSiR jest otwarta i udostępniona dla wszystkich użytkowników na poniższych zasadach.
UWAGA
Od 15 grudnia 2021 obowiązuje limit 20 osób mogących jednorazowo korzystać z naszej pływalni.
Obowiązuje też zmieniony Plan zajęć.
 
 1. Wstęp na pływalnię krytą odbywa się wg harmonogramu godzinowego zamieszczonego na stronie internetowej https://mosir.rumia.pl/plywalnia-godziny. Obowiązuje wejście na określoną godzinę. Użytkownik ma do 15 minut na przebranie się i umycie pod natryskiem, 45 minut zajęć w wodzie oraz do 15 minut na umycie się i przebranie po zajęciach. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do harmonogramu czasowego, żeby umożliwić sprzątanie i dezynfekcję szatni pomiędzy grupami.

 2. Obowiązuje plan zajęć dostępny w recepcji i na stronie https://mosir.rumia.pl/plywalnia-plan-zajec

 3. W budynku pływalni obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką (od momentu wejścia do budynku pływalni, do czasu przebrania się oraz po wyjściu z wody, w szatni, aż do wyjścia z budynku).

 4. Dezynfekcja rąk obowiązuje wszystkie osoby wchodzące do i wychodzące z budynku pływalni.  Dozownik z płynem do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do budynku.

 5. W budynku należy zachować dystans społeczny.

 6. Użytkowników indywidualnych nie obowiązuje rezerwacja wejścia na basen. Obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

 7. W wypadku zajęć zorganizowanych opiekę nad dziećmi przejmuje na parterze opiekun/instruktor prowadzący zajęcia. Dopuszcza się wejście rodzica/opiekuna dziecka (1 rodzic/opiekun na 1 dziecko) w celu przebrania dziecka w szatni przed i po zajęciach. W czasie zajęć rodzic/opiekun może przebywać na drugim piętrze lub powinien opuścić budynek. Przez cały czas przebywania w obiekcie rodzica/opiekuna obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką.

 8. Osoby postronne, nie uczestniczące w zajęciach, muszą znajdować się poza budynkiem pływalni.

 9. Przed Recepcją może znajdować się tylko jedna osoba w celu kupienia/skasowania biletu/karnetu i otrzymania kluczyka do szafki.

 10. Przed wejściem do hali basenowej obowiązuje umycie całego ciała pod natryskiem oraz dezynfekcja rąk płynem dezynfekcyjnym i przejście przez brodzik do płukania stóp. Obowiązuje to także po skorzystaniu z toalety w trakcie zajęć.

 11. Zaleca się rozpoczynanie zajęć i robienie przerw w pływaniu od strony płytkiej wody, tak aby łatwiej zachować dystans pomiędzy użytkownikami. Dystans należy utrzymywać zarówno w czasie pływania, jak i przerw.

 12. Należy ograniczyć pobyt w szatni do możliwie szybkiego przebrania się, aby umożliwić dezynfekcję obiektu i planowe wejście kolejnej grupy.

 13. Ubierając się po zajęciach należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni.

 14. Powyższe procedury mają pierwszeństwo przez zapisami Regulaminu pływalni, który stale obowiązuje.

Pamiętajmy, że przestrzegania zasad bezpieczeństwa ma służyć zachowaniu zdrowia nas wszystkich.

Dyrektor MOSiR                  

Nadchodzące imprezy