Funkcjonowanie pływalni

2022-01-11
Funkcjonowanie pływalni

W związku z zapytaniami i uwagami kierowanymi pod adresem pracy pływalni MOSiR Rumia (m. in. na profilu facebookowym Rumia - co mnie gryzie?), informujemy i przypominamy:
1. wszystkie obiekty MOSiR pracują z ograniczeniami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego pandemii Covid-19,
2. ograniczona jest ilość dostępnych godzin ze względu na konieczne przerwy pomiędzy grupami, a także ilość osób mogących korzystać jednorazowo z obiektu,
3. powyższe ograniczenia dotyczą zarówno użytkowników indywidualnych jak i grup zorganizowanych,
4. porównywanie funkcjonowania obiektów zarządzanych przez MOSiR Rumia z pracą innych obiektów, w których mogą być stosowane inne formy zabezpieczeń pandemicznych lub nie są przestrzegane ograniczenia wynikające z ww. rozporządzenia RM, jest nieuzasadnione,
5. podobnie, jak wszyscy korzystający z naszych obiektów mamy nadzieję na szybki powrót do normalności.

Bieżące informacje na temat działalności pływalni znajdują się na stronie MOSiR Rumia, w zakładce:
https://mosir.rumia.pl/plywalnia-aktualnosci

Nadchodzące imprezy